اطلاعیه ها
 
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
اطلاعيه شماره 6

اطلاعیه فوری - قابل توجه کلیه متقاضیان مشارکت در نمایشگاه ایران آگروفود 2020 – 13 تا 16 مهرماه 1399  

1399/05/15


با توجه به تغییر تاریخ برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود 2020 به 13 تا 16 مهرماه 1399، خواهشمند است مفاد پروتکل های بهداشتی شرکت سهامی نمایشگاهها و وزارت بهداشت، درمان و  تعهدنامه مربوطه در لینک زیر را با دقت مطالعه فرمائید و در صورت پذیرش پس از مهر و امضاء فرم تعهدنامه جهت جمع بندی نهائی حداکثر تا تاریخ 23/05/1399 از طریق ایمیل palar.cv@gmail.com به ستاد برگزاری ارسال فرمائید.

لینک مفاد پروتکل های بهداشتی شرکت سهامی نمایشگاهها و وزارت بهداشت، درمان و  تعهدنامه :

http://www.iranagrofoodfair.com/fa/Content-pid_439.aspxعدم ارسال تعهدنامه مهر و امضاء شده تا تاریخ 23/05/1399 به ستاد برگزاری از طریق پست الکترونیک فوق به منزله انصراف از مشارکت تلقی خواهد شد.