دانلود دفترچه دستورالعمل و فرمهای ویژه غرف خودساز/دارای تزئینات ویژهدانلود فایل پی دی اف دفترچه اطلاعات دستورالعمل و فرم های تعهد غرفه سازی، جمع آوری،  

تخلیه و عدم وارد نمودن خسارت
 


دانلود فایل پی دی اف فرمهای تعهد


دانلود فایل پی دی اف فرم تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفه خودساز - فرم 102
 

 

دانلود فایل پی دی اف فرم درخواست انشعاب برق
 دانلود فایل پی دی اف فرم  تعهد لباس متحدالشکل


کلیه مبالغ سپرده نقدی غرفه  باید به حساب جاری شرکت پالار سامانه بشرح زیر واریز گردد.

بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی کد 117

شماره حساب 117253967471   بنام شرکت پالارسامانه

 شماره شبا: 830550011700205396747001 IR

شماره کارت : 2975-4000-1219-6274