تهیه وسائل و تجهیزات اضافه جهت غرف پیش ساخته


مشارکت کنندگان محترم دارای غرفه پیش ساخته جهت انجام امور پیش ساخته غرفه خود و جهت تهیه تجهیزات اضافه (از قبیل پانل آبدارخانه، میز و صندلی و ...)  می توانند با پیمانکاران غرف پیش ساخته مربوط به سالن محل استقرار خود بشرح زیر تماس حاصل نمایند.نام شرکتخدمات


نام مسئول


تلفن تماس

شرکت فضا سازان وطن

 

غرفه ساز پیش ساخته و برق

آقای رجب محمد علیزاده

09120226381

شرکت سامان سازه

وسایل اضافه غرفه

آقای بهمن عباسی

09123261387

21913075