قوانین و مقررات جانمائی اینترنتی غرفه و رزرو اولیه

لطفا دقت فرمائید:

 

انجام جانمائی به منزله پذیرش کلیه مفاد و موارد  تعهد نامه اولیه مشارکت ویژه متقاضیان مشارکت در نمایشگاه ایران آگروفود 2022 و قوانین و مقررات جانمایی اینترنتی غرفـه و  رزرو  اولیه بشرح زیر می باشد :

                                                                                       

1.       متقاضی مشارکت  بطورکامل کلیه مفاد پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد ملی مبارزه با کرونا و شرکت سهامی نمایشگاهها  پذیرفته و رعایت کامل آنها را  متعهد می گردد.

2.       جهت حفظ سلامت و بهداشت  عمومی،  بویژه مشارکت کنندگان محترم ترجیحا هرگونه مراجعه حضوری به ستاد برگزاری تا اطلاع ثانوی مقدور نمی باشد.

3.       ستاد برگزاری به دلیل رعایت مسائل بهداشتی از دریافت هرگونه مرسوله پستی و دریافت مدارک از طریق پیک معذور است و در صورت نیاز کلیه مدارک و مکاتبات باید از طریق پست الکترونیک به ستاد برگزاری ارائه گردد.

4.       کلیه پرداخت ها از قبیل هزینه اجاره غرفه، ضمانت غرفه سازی و .... باید  به شماره حساب اعلام شده توسط ستاد برگزاری واریز گردد.

5.       بر اساس دستورالعمل شرکت سهامی نمایشگاهها بازدید حضوری عموم از نمایشگاه ممنوع می باشد و ورود بازدیدکنندگان فقط با ارائه کارت دعوت تهیه شده توسط خودمشارکت کنندگان که  به تائید شرکت سهامی نمایشگاهها نیز رسیده است، مجاز می باشد.

6.       تهیه ماسک، شیلد، مواد ضدعفونی کننده و .... پرسنل مستقر و بازدیدکنندگان هر غرفه بعهده خود مشارکت کننده می باشد.

7.       انجام تست ذائقه، ارائه هرگونه محصولات غذائی فاقد بسته بندی و پذیرائی از بازدیدکنندگان بدلیل رعایت سلامت عمومی ممنوع میباشد.

8.       در صورت بروز هرگونه وقایع پیش بینی نشده (فورس ماژور) مانند زلزله، سیل، طوفان، آتش سوزی، شیوع بیماری های واگیردار،  تغییر قوانین جاری، دستورالملهای نهادها و مراجع رسمی کشور و یا هرگونه حوادث و موارد غیر قابل پیش بینی دیگر که از حیطه اختیار برگزار کننده خارج بوده و منجر به لغو یا تغییر زمان و مکان نمایشگاه گردد تا یکماه قبل از برگزاری نمایشگاه 50% از وجوه پرداختی بابت هزینه های پرداخت شده نمایشگاهی کسر و مابقی به شرکت کنندگان قابل برگشت می باشد. انصراف متقاضی از مشارکت در نمایشگاه نیز شامل همین بند و تبصره های آن می باشد.

تبصره 1 : درصورت عدم برگزاری یا به تعویق افتادن زمان برگزاری نمایشگاه به هردلیل از جمله نرسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب، دستور العمل های وزارت بهداشت، ستاد ملی مبارزه با کرونا یا سایر نهادها و مراجع رسمی کشور و هرگونه حوادث غیر مترقبه کلیه مسئولیت ها و عواقب مادی و معنوی و هزینه های ناشی از قبیل انجام غرفه سازی، تبلیغات ،امورچاپی، تشریفات، امورپرسنلی.....به عهده خود مشارکت کننده خواهد بود و برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاهها هیچگونه مسئولیت قانونی، مادی و معنوی در این خصوص نخواهند داشت. 

تبصره 2 : درصورت بروز موارد تبصره 1 برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگاهها هیچ نوع مسئولیت و تعهدی در قبال پیمانکاران غرفه سازی "غرف خودساز"  و سایر پیمانکاران منتخب مشارکت کننده ندارد  و بهیچ عنوان پاسخگوی ایشان نمی باشند. 

9.       کلیه عواقب قانونی و مسئولیت های ناشی از بروز حوادث ناشی از مشارکت در نمایشگاه (از قبیل بیماری های واگیردار، هرگونه حادثه ، اتفاق و تصادفات احتمالی که برای کارگران و نیروهای اجرائی و پرسنل خود و...) از هنگام ورود به مجموعه نمایشگاهی، در حین برگزاری و همچنین هنگام عملیات اجرائی ساخت و نصب غرفه و جمع آوری و تخریب  به عهده خود مشارکت کننده است و برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاهها در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت.

 


قوانین و مقررات جانمائی اینترنتی غرفه و رزرو اولیه1.       متقاضیان مشارکت در بخش ریالی در داخل سالن باید نسبت  به رزرو غرفه فقط به صورت اینترنتی و تکمیل و تحویل  مدارک لازم بر اساس موارد  قید شده در صفحه 7 دفترچه اطلاعات ثبت نام در مهلت مقرر به برگزار کننده اقدام نمایند.

2.       تکمیل و ارائه مــــدارک لازم قید شده در صفحه 7 دفترچه اطلاعات ثبت نام در موعد زمانی 24 ساعت مقرر (با احتساب روزهای تعطیل) به ستاد برگزاری الزامی می باشد و  درغیراینصورت،  متقاضی موظف به اعلام کتبی مراتب انصراف خود به ستاد برگزاری حداکثر تا  24 ساعت بعد از جانمائی اینترنتی می باشد و رزرو غرفه منتخب اینترنتی لغو و به عنوان غرفه آزاد در اختیار سایر متقاضیان قرار خواهد گرفت و برگزارکننده هیچگونه تعهد و مسئولیتی جهت واگذاری غرفه رزرو شده اینترنتی  به شرکت متقاضی نخواهد داشت. ضمن اینکه ستاد برگزاری از پذیرش مجدد متقاضیانی که درصورت انصراف مراتب را کتبا حداکثر تا  24 ساعت بعد از جانمائی اینترنتی به ستاد برگزاری اعلام ننمایند، در این نمایشگاه و نمایشگاههای آتی ممانعت خواهد نمود.

3. با توجه به دستورالعمل جدید شرکت سهامی نمایشگاهها مبنی بر عدم امکان واگذاری معابر به متقاضیان مشارکت در فضای باز و عدم مجاز بودن استفاده از سازه اسپیس فریم، توصیه می شود تا متقاضیان محترم فضای باز نیز جهت اجتناب از مشکلات بعدی نسبت به جانمائی در داخل سالنها اقدام نمایند.

4.       ثبت نام از  شرکتهای بازرگانی و یا شرکتهای نمایندگی شرکتهای خارجی متقاضی مشارکت در داخل سالن و فضای باز طبق روال سالهای گذشته انجام خواهد گردید. لذا لازم است تا این دسته از متقاضیان در خصوص نحوه ثبت نام با ستاد برگزاری تماس حاصل فرمایند.

5.       در صورت تمایل به رزرو غرفه با مساحت بیشتر از متراژهای تعیین شده در نقشه سالنهای تحت پوشش، امکان انتخاب و رزرو بیش از یک غرفه (به شرط مجاورت با یکدیگر) تا سقف مشخص (سقف تقریبی برای داخل سالن : 50 مترمربع غرفه های کنارسالن – 110 مترمربع غرفه های جزیره وشبه جزیره وسط سالن وجود خواهد داشت.

6.       متقاضیانی که به دلیل مشارکت گروهی به متراژ بالاتر از سقف مشخص شده فوق نیاز دارند، لازم است تا قبل از شروع جانمائی اینترنتی غرفه و رزرو اولیه نسبت به ارائه درخواست خود به ستاد برگزاری جهت بررسی و هماهنگی لازم اقدام نمایند.

7.       برگزارکننده در پذیرش و عدم پذیرش درخواستها اختیار تام دارد و امکان پذیرش متقاضیان با گروههای کالائی جانبی، غیر مرتبط و متفرقه بهیچ وجه وجود ندارد.

8.       تاریخ آغاز جانمایی اینترنتی- رزرو اولیه غرفـه از طریق وب سایت نمایشگاه، ارسال جدول زمانبندی به آدرس e-mail ارائه شده به ستاد برگزاری و ارسال پیامک به شرکتهائی که پس از طی مراحل لازم  به عضویت سایت درآمده اند، قبل از شروع جانمائی اطلاع داده خواهد شد.

9.       تخصیص و انتخاب مکان غرفه براساس اولویت زمانی جانمایی و ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی تا انتها می باشد. بدین معنی که متقاضیان مشارکت از زمان آغاز جانمایــی اینترنتی غرفـه - رزرو اولیه،  براساس گروه کالایی خود میتوانند با مراجعه به سایت جانمائی اینترنتی نمایشگاه و مشاهده نقشه سالن و فضای باز مربوط به گروه خود نسبت به انتخاب غرفه مورد نظر، ثبت فرم اینترنتی و به پایان رساندن مراحل اینترنتی تا مشاهده پیام سبز رنگ "غرفه ها با موفقیت رزرو شد"، اقدام نمایند . بدیهی است دراین خصوص برگزارکننده هیچگونه دخالت و دخل و تصرفی در تعیین و تغییر مکان غرفه نخواهد داشت.

10.   با توجه به اینکه در هنگام ثبت نام اینترنتی امکان انتخاب یک غرفه توسط چند متقاضی بصورت همزمان وجود دارد، تخصیص غرفه توسط سایت  بصورت خـــــودکار برای متقاضی ای که سریعتر ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی را تا انتها و مشاهده پیام سبز رنگ "غرفه ها با موفقیت رزرو شد" انجام داده باشد، صورت خواهد  گرفت. لذا لازم است تا مراحل اینترنتی ثبت نام تا انتها بصورت کامل انجام گردد و توصیه می گردد پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی و رزرو اولیه غرفه،  متقاضی با مراجعه مجدد به کنترل پانل یا نقشه سالن و فضای باز مربوطه از ثبت رزرو اولیه غرفه منتخب خود اطمینان حاصل نماید.

11.   دریافت کدکاربری و گذرواژه از ستاد برگزاری لزوما" به معنای امکان واگذاری غرفه به متقاضیان نمی باشد و تخصیص و انتخاب مکان غرفه براساس اولویت زمانی مراجعه به سایت جانمائی،  انتخاب غرفه و ثبت فرم اینترنتی و انجام مراحل اینترنتی تا انتها بوده و در صورت مراجعه متقاضی به سایت جانمائی پس از تکمیل ظرفیت سالنها و فضای باز  تحت پوشش برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت تخصیص غرفه به متقاضی نخواهد داشت.

12.   متقاضیان مشارکت بویژه دربخش ایران فودتک  شامل ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی صنایع غذائی، بسته بندی و تجهیزات جانبی – ماشین آلات و صنایع مرتبط لازم است در هنگام رزرو غرفه نسبت به انتخاب غرفه متناسب با ابعاد، وزن و حجم  دستگاهها و ماشین آلات خود و همچنین محل ستونهای داخل سالن  دقت کافی بعمل آورند.  بدیهی است که هرگونه تغییر در ابعاد غرف و جابجائی پس از تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش مقدور نمی باشد.  ضمن اینکه جای ستونها  در نقشه سالنها  تقریبی بوده و فقط در هنگام خط کشی در سالنها امکان مشخص کردن وضعیت ستون نسبت به غرفه ها بصورت قطعی امکان پذیر می باشد.

13.   شرکت های متقاضی موظفند با توجه به زمینه فعالیت و گروه کالائی خود فقط و فقط در سالنها و فضای باز که توسط برگزار کننده جهت همان گروه کالائی مشخص و تعیین گردیده است و سقف متراژ تعیین شده انتخاب غرفه نمایند(مگر در شرائط استثنائی و با هماهنگی قبلی با مدیر اجرائی نمایشگاه) در غیر اینصورت برگزار کننده مجاز به لغو رزرو شرکت متقاضی می باشد ودر صورت تکمیل ظرفیت وعدم امکان تخصیص فضا درسالن و فضای باز گروه کالائی مربوطه درخواست مشارکت ایشان از سوی برگزار کننده کنسل خواهد شد.

14.   تأیید نهائی محل غرفه ها بر عهده برگزارکننده می باشد.  لذا در صورتی که پس از انتخاب غرفه ای توسط متقاضی، ضوابط مربوطه از  قبیل گروه کالایی صحیح، در نظر گرفتن وزن و حجم ماشین آلات، رعایت سقف تعیین شده متراژ، عدم مجاورت غرف رزرو شده  و امثالهم  رعایت نشده باشد برگزار کننده میتواند نسبت به تغییر غرفه متقاضی و اصلاح وضعیت استقرار وی یا حذف و کنسل نمودن غرفه اقدام نماید.

15.   شرکتهای متقاضی که ضوابط مربوطه از  قبیل انتخاب سالن و فضای باز گروه کالایی صحیح، در نظر گرفتن وزن و حجم ماشین آلات، رعایت سقف تعیین شده متراژ، عدم مجاورت غرف رزرو شده و ... را رعایت ننموده یا فقط بدلیل مد نظر داشتن تغییر مکان غرفه بعد از جانمائی اینترنتی نسبت به رزرو اینترنتی غرفه اقدام نمایند، ملزم به پرداخت جریمه های مربوطه از سوی ستاد برگزاری خواهند بود. علاوه بر اینکه ستاد برگزاری از پذیرش ایشان در نمایشگاههای آتی خودداری خواهد نمود.

16.   سالنها و غرفی که در اختیار شرکت کنندگان بخش خارجی نمایشگاه قرار دارد به هیچ وجه قابل واگذاری به شرکت کنندگان ریالی نمی باشد.

17.   ستاد برگزاری از ثبت نام قطعی و واگذاری غرفه به متقاضیانی که بدون طی مراحل و بررسی مدارک و با استفاده از کدکاربری و گذرواژه متقاضیان دیگر جانمائی اینترنتی نموده باشند، خودداری نموده و از پذیرش متقاضیان متخلف در این نمایشگاه و نمایشگاههای آتی ممانعت خواهد نمود.

18.   متقاضیانی که به هر دلیل در موعد زمانی مقرر موفق به جانمائی اینترنتی غرفه و ثبت نام در نمایشگاه نگردیده  یا پس از تکمیل ظرفیت سالنها و فضای باز تحت پوشش درخواست مشارکت نمایند باید درخواست کتبی خود را  به ستاد برگزاری نمایشگاه ارائه  نمایند تا درصورت انصراف یا حذف هریک از مشارکت کنندگان ثبت نام شده در گروه کالائی مرتبط با  زمینه فعالیت متقاضی، به ترتیب اولویت زمانی دریافت درخواستها توسط ستاد برگزاری در صورت امکان نسبت به جایگزینی متقاضیان جدید اقدام گردد.

 

برای ورود به مرحله جانمائی ابتدا باید موارد تعهدنامه اولیه و قوانین و مقررات جانمائی اینترنتی غرفه و رزرو اولیه را به دقت مطالعه و پذیرش نمائید!

 

 آیا موارد تعهد نامه اولیه و قوانین و مقررات جانمائی اینترنتی غرفه و رزرو اولیه را مطالعه نموده اید و می پذیرید؟ بله می پذیرم