اطلاعیه ها
 
1397/03/03
اطلاعيه شماره 10

نحوه اعلام نقشه های ابعاد غرفه شرکت کنندگان داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2018

نقشه های ابعاد غرفه شرکت کنندگان بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2018 از تاریخ ... ادامه مطلب
1397/02/05
اطلاعيه شماره 9

آخرین مهلت جهت ارائه مدارک ثبت نام قطعی مربوط به گروه فود

تقاضای ارسال درخواست کتبی متقاضیان گروه فود که موفق به جانمائی اینترنتی نگردیده اند ... ادامه مطلب
1397/02/01
1397/01/31
اطلاعيه شماره 7

آخرین مهلت جهت ارائه مدارک ثبت نام قطعی مربوط به گروههای فودتک و آگرو

تقاضای ارسال درخواست کتبی متقاضیان گروههای فودتک و آگرو که موفق به جانمائی اینترنتی نگردیده اند ... ادامه مطلب
1397/01/28
اطلاعيه شماره 6

برنامه زمابندی آغاز جانمائی اینترنتی متقاضیان مشارکت در بخش داخلی گروههای کالائی آگرو و فودتک

سایت جانمائی اینترنتی متقاضیان مشارکت در بخش ریالی گروههای کالائی آگرو و فودتک ...
1397/01/24
اطلاعيه شماره 5

ارسال کد کاربری و گذر واژه جهت ورود به سایت جانمائی و اعلام برنامه زمانبندی آغاز جانمائی نمایشگاه ایران آگروفود 2018

کد کاربری و گذر واژه جهت ورود به سایت جانمائی و اعلام برنامه زمانبندی آغاز جانمائی نمایشگاه ایران آگروفود 2018 بر اساس گروه کالائی ... ادامه مطلب
1397/01/16
اطلاعيه شماره 4

اعلام زمان ارسال کد کاربری و گذر واژه

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2018 که فرم درخواست اولیه و مدارک خود را جهت بررسی ارزی – ریالی را تا تاریخ 15 اسفند 1396 به ستاد برگزاری ارائه نموده اند، می رساند ... ادامه مطلب
1396/12/27
اطلاعيه شماره 3

مهلت ارسال درخواست اولیه و مدارک جهت بررسی ارزی-ریالی جهت مشارکت در نمایشگاه ایران آگروفود 2018 به پایان رسید.

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2018 می رساند ....
1396/12/15
1396/11/11
اطلاعيه شماره 1

ایران آگروفود 2018 - 8 تا 11 تیر ماه 1397 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

فراخوان، اعلام تعرفه ها و آغاز مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران آگروفود 2018 به زودی آغاز خواهد گردید. از کلیه متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه تقاضا می گردد .... ادامه مطلب
1396/10/14